Samorząd Studentów APS


Czym jest samorząd studentów? Najkrótszą odpowiedzią (w myśl ustawy o szkolnictwie wyższym) są to wszyscy studenci naszej uczelni.

Zarząd Samorządu Studentów APS jest reprezentacją ogółu interesu studentów.
Wyrażamy pragnienia i postulaty przed organami uczelni w radach wydziałów i Senacie Uczelni, gdzie mamy swoich reprezentantów - ustawowe 20%.
Opiniujemy wszystkie dokumenty, które dotyczą w jakikolwiek sposób studentów i studiowania.

Zarząd działa w Porozumieniu Uczelni Warszawskich organizując wspólnie Juwenalia Warszawskie oraz dba o interesy wszystkich studentów w Warszawie.
Ponadto reprezentuje Akademię w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie ma swoich delegatów.

Jesteśmy po to by pomagać rozwiązywać problemy studentom naszej Alma Mater, a najczęściej im zapobiegać. Organizujemy również życie kulturalne oraz naukową działalność studentów poprzez koła naukową.