Samorząd Studentów WWSI


Samorząd Studencki to organizacja studencka działająca w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki w oparciu o ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, określająca Samorząd jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci naszej Uczelni, reprezentatywnie w składzie Przewodniczącej i Vice - Przewodniczącego.

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów studentów, bronienia przestrzegania i poszanowania praw studenta.
Zajmujemy się także sprawami pomocy materialnej (mamy realny wpływ na przydział stypendiów socjalnych i naukowych).

Animujemy życie kulturalne Uczelni. Organizujemy wyjazdy integracyjne oraz imprezy kulturalne takie, jak: Otrzęsiny, Andrzejki, Połowinki oraz akcje charytatywne (Wampiriada).

Bierzemy aktywny udział w pracach Rady Uczelni, gdzie dyskutowane są sprawy dotyczące przyszłości studiów, ich programu oraz dokonywane są wybory władz WWSI. Przedstawiciele Samorządu są jednocześnie członkami międzyuczelnianych organizacji i stowarzyszeń, w tym Międzyuczelnianego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych MONSSUN, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), Porozumienia Uczelni Warszawskich (PUW).

Samorząd Studencki WWSI kieruje się zasadą apolityczności oraz niezależności od władz państwowych i organizacji politycznych.

Samorząd Studentów jest organizacją typu non-profit: żaden z jego członków nie czerpie z działalności korzyści majątkowych.